Kalendarium

Opłatek Maltański w Hotelach Grupy Heritage

Hotele z Grupy Heritage włączyły się w ogólnopolską akcję charytatywną Opłatek Maltański, organizowaną przez Zakon Maltański w Polsce nieprzerwanie już od 13 lat. Jej misją jest ofiarowanie duchowego i materialnego wsparcia potrzebującym, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym i niepełnosprawnym w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Kierunek charytatywnych działań opłatkowych skupia się wokół pomocy potrzebującym:

 • poprzez wsparcie materialne (każda zaproszona osoba otrzymuje żywność, słodycze i kosmetyki, dzieci otrzymują także zabawkę), ale przede wszystkim w sposób duchowy:
 • poprzez zaproszenie do wspólnoty stołu wigilijnego, do dzielenia się opłatkiem, wspólnej modlitwy oraz posiłku.

Wyjątkowości tym spotkaniom dodaje fakt organizacji Opłatka Maltańskiego w restauracjach, do których właściciele serdecznie zapraszają niecodziennych gości. Wigilijne kolacje Opłatka Maltańskiego tym roku organizowane były przez następujące obiekty Grupy Heritage:

 • Hotel Polski, Hotel Pugetów, Hotel Gródek, Hotel Kościuszko, Hotel Maltański, Zamek Korzkiew  - Wigilijna kolacja odbyła się dnia 19 grudnia w Pałacu pod Baranami w Krakowie
 • Pałac Prezydencki - Wigilijna kolacja odbyła się dnia 18 grudnia Dworze Modrzewiowym w Tarnowie
 • Dwór Kombornia - Wigilijna kolacja odbyła się 15 grudnia w Komborni

W 2014 roku
dzięki ludziom dobrej woli, sponsorom i wolontariuszom pomocą objętych zostało 1648 osób, które zasiadły do wspólnego stołu w 15 miastach Polski.

W tym roku
akcją objętych zostało 27 miast a wsparcie świąteczne otrzymało blisko 2700 osób. 

W spotkaniach zawsze uczestniczą Kawalerowie Maltańscy, przedstawiciele MOPS, proboszczowie parafii oraz gospodarze domu. W akcji uczestniczą także darczyńcy oraz wolontariusze m.in. z Maltańskich Służb Medycznych. Wskazanie osób, do których kierowane są zaproszenia na spotkania opłatkowe realizowane jest przy pomocy lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS).

Zbiórka darów na Opłatek Maltański trwa przez cały rok, poszerzając tym samym skalę pomocy. Przygotowania do tegorocznej edycji już rozpoczęte! Pierwszą ku temu okazją były koncerty w trakcie III Festiwalu Karpackiego Wieczory Muzyczne w Dworze Kombornia (w dniach 17-19.07.2015 i 15.08.2015). Kwesta prowadzona podczas trwania koncertów festiwalowych w całości została przeznaczona na rzecz wsparcia idei Opłatka Maltańskiego. Wszystkich, którzy rozumieją maltańskie zawołanie „Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”, czyli Obrona Wiary i pomoc ubogim, serdecznie zapraszamy do włączenia się w dzieło Opłatka poprzez:

 • wpłaty na konto
  Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie, adres: Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków NIP : 677-236-81-11 ; REGON : 122532627 Konto w PKO Bank Polski SA, Oddział 1 w Krakowie nr: 39 1020 2892 0000 5102 0523 8771 z dopiskiem „Opłatek Maltański, Dwór Kombornia”(jeśli braknie dopisku, pieniądze nie wpłyną na odpowiednie konto).
 • pomoc rzeczową
  Każdy dar rzeczowy może stanowić uzupełnienie świątecznej paczki dla potrzebujących. Może to być żywność o długim terminie ważności, zabawki, produkty papiernicze, książki, przybory szkolne, elementy ubrania takie jak czapki, rękawiczki, szaliki. Pomysłów może być więcej – liczymy na Państwa inwencję i możliwości. Pomoc rzeczową prosimy przekazywać Maltańskiej Służbie Medycznej w Krośnie ul. Wyspiańskiego 20, kontaktując się uprzednio z  p. Dariuszem Sałatą (tel: +48694484569, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 • pomoc organizacyjną
  Coroczne przygotowanie i organizacja  Opłatka Maltańskiego zawsze odbywa się przy udziale wolontariuszy – osób, które włączają się w dzieło angażując swój czas i możliwości.

Działalność charytatywna Zakonu Maltańskiego ma wielowiekową tradycję. Zakon Św. Jana z Jerozolimy to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Korzenie Zakonu sięgają bowiem XI wieku, kiedy to  pobożni włoscy kupcy z Amalfii założyli w Jerozolimie szpitalne bractwo rycerskie i  w pobliżu Grobu Świętego zbudowali hospicjum dla pielgrzymów przybywających z Europy.

Obecnie Zakon czynnie realizuje działalność charytatywną i szpitalną w ponad 120 państwach. Zakon Maltański pozostaje wierny swym zasadom, podsumowanym w dewizie „Tuitio Fidei et Ob-sequium Pauperum”- obrona Wiary i służba ubogim i cierpiącym. Zasady te spełniają się poprzez ochotniczą pracę w niesieniu pomocy humanitarnej oraz działalność medyczną i społeczną. Było to szczególnie widoczne podczas obu wojen światowych i innych konfliktów zbrojnych. W XX w. nastąpił dynamiczny rozwój działalności szpitalnej i dobroczynnej, a także religijnej i dyplomatycznej Zakonu.

Początki działalności Zakonu Świętego Jana na ziemiach polskich sięgają XII w., kiedy to książę sandomierski Henryk nadał Zakonowi  miejscowość Zagość k. Wiślicy. Kawalerowie obsługiwali wówczas szpitale i hospicja dla ubogich na terenie Śląska. Maltańska działalność szpitalna realizowana była nieprzerwanie w czasach I Rzeczpospolitej, a także w czasie zaborów, choć w strukturach przeoratów odpowiednich państw zaborczych. Jej odrodzenie nastąpiło w okresie międzywojennym. Powstanie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich było naturalną konsekwencją jednoczenia odrodzonej po I wojnie światowej Polski w jeden organizm oraz, zaznaczającej się od połowy XIX w. w łonie Zakonu Maltańskiego, tendencji odśrodkowej, tzn. zakładania maltańskich związków narodowych.

W wyniku II wojny światowej Związek utracił 1/3 swojego stanu i uległ rozproszeniu na 14 różnych krajów. Po wojnie jego działalność w kraju została całkowicie sparaliżowana przez władze komunistyczne. Związek odtworzyli na obczyźnie znajdujący się tam jego członkowie z wiceprezydentem Olgierdem ks. Czartoryskim na czele; prezydentem w r. 1948 został zamieszkały w Rzymie Emeryk hr. Hutten Czapski. Kontakty z „Maltą” w kraju, (której „Malta” emigracyjna pomagała paczkami) zaczęły się zacieśniać dopiero w latach 60-tych, ale powrót Związku z wychodźstwa (emigracji) był możliwy dopiero w r. 1990.

Więcej informacji:
http://oplatekmaltanski.org
http://www.zakonmaltanski.p