Kalendarium

Dodruk Foldera Heritage Hotels

Folder Heritage Hotels Poland

  • zawiera 10 wartości, przyjętych przez wszystkie obiekty grupy
  • jest wyeksponowany w widocznym miejscu na Recepcji każdego z obiektów
  • dodruk kolejnej partii w ilości 10 000 egz.