Kalendarium

Powołanie Fundacji Hotele Historyczne

W Krakowie w dniu 13.01.2015 powołana został Fundacja Hotele Historyczne. Fundację utworzyli właściciele 16 obiektów zabytkowych z różnych regionów Polski. Inicjatywa powołania fundacji zrodziła się w gronie członków i sympatyków Stowarzyszenia „Hotele Historyczne w Polsce”. Z pośród fundatorów został wyłoniony 5-osobowy zarząd, z prezesem w osobie Jerzego Donimirskiego, współzałożyciela i prezesa Stowarzyszenia HHP w pierwszych latach jego istnienia 2008 -2011.

Fundacja Hotele Historyczne zrzesza niezależnych hotelarzy, właścicieli obiektów zabytkowych. Fascynatów, którzy jakże często z determinacją podnieśli je z ruiny i pieczołowicie odrestaurowali. Dziś są ich opiekunami i gospodarzami, zachowując je jako elementy dziedzictwa europejskiej historii i kultury dla przyszłych pokoleń.

Wszystkie hotele to obiekty wpisane do rejestru zabytków, o indywidualnym charakterze, które w swojej działalności koncentrują się na dostarczaniu Gościom niepowtarzalnych doświadczeń i wysokiej jakości usług. Obiekty, w których gościnność to sztuka uprawiana z pasją.

Wszystkie obiekty przyjęły katalog wartości, które podzielają i którymi kierują się w swojej codziennej działalności. Nasze wartości:

1. Gościnność spełniana z pasją
2. Przywracanie do życia historycznego dziedzictwa
3. Unikalność obiektu i jego historii
4. Kultura stołu miarą gościnności
5. W kuchni sezonowa i naturalna żywność
6. Zdrowy styl życia w harmonii z naturą
7. Promocja  kultury i sztuki – historyczna rola polskiego dworu
8. Rozwój  lokalnej  społeczności  zwłaszcza dzieci i młodzieży
9. Rzetelność w biznesie i w relacjach z pracownikami
10. Poszanowanie zwierząt i ochrona środowiska