Kalendarium

Uruchomienie programu Heritage Hotels Poland

Z dniem 2 marca br. został uruchomiony został program marketingowy „Heritage Hotels Poland”, zawiązany z inicjatywą podejmującą sieciowy marketing hoteli działających w obiektach zabytkowych. Głównym celem programu jest zagospodarowanie tego szczególnego segmentu turystyki w Polsce, jak również popularyzacja historii naszego kraju.

Historyczne Hotele, na całym świecie, a zwłaszcza w Europie przyciągają wyjątkowego klienta, który poszukuje nie tylko komfortu i odpoczynku, ale również jest zainteresowany poznaniem kultury i historii danego kraju. Wizyta w obiektach historycznych pozwala gościom przenieść się na czas pobytu w inną epokę, w pewnym sensie dotknąć i posmakować czasów opisywanych np. przez Henryka Sienkiewicza, czy Adama Mickiewicza.