Kalendarium

II Zjazd Heritage Hotels Poland

W dniach 23-24 listopada 2015 w Hotelu Polskim w Krakowie odbył się II Zjazd Fundacji Hoteli Historycznych połączony z Walnym Zgromadzeniem Fundacji. Bogaty program zjazdu łączył dwa niezależne programy. Pierwszy przeznaczony był dla Fundatorów, program drugiego przygotowany został w formie szkolenia dla Służb Recepcyjnych i Marketingowych hoteli biorących udział w programie Heritage Hotels Poland.

W trakcie zjazdu w gronie członków fundacji powitane zostały dwa kolejne obiekty historyczne, natomiast dotychczasowi Członkowie otrzymali certyfikaty uzyskanego statusu Gold, Silver lub Bronze - Wewnętrznego Systemu Kategoryzacji. Każdy obiekt grupy Heritage podlega bowiem corocznej procedurze audytu opartego o metodę „mystery client”. W trakcie audytu oceniany jest cały proces sprzedaży i realizacji usług.

Dodatkowo obiekt może uzyskać wyróżniki jakości:

  • Widelec – wyjątkowość restauracji,
  • Kieliszek – wyjątkowość win, alkoholi, piwa,
  • SPA – wyjątkowość SPA,
  • Kot/Pies – hotel przyjazny zwierzętom,
  • Dziecko – hotel przyjazny rodzinom z dziećmi,
  • Ucho – hotel położony w strefie ciszy.

Gościem specjalnym, który wraz z Zarządem wręczał certyfikaty był Mikołaj Rey, potomek ojca naszej literatury Mikołaja Reja i jednocześnie właściciel zamku Montrésor, który od 160 lat należy do polskiej arystokracji.

Blok szkoleniowy dla Służb Recepcyjnych i Marketingowych obejmował praktyczne aspekty związane rolą Recepcji w sprzedaży i marketingu usług w obiektach w Sieci Heritage Holets Poland oraz praktyczny warsztat z profesjonalnym  trenerem i coachem Markiem Skałą. Na zakończenie pierwszego dnia, w formie nieformalnego konkursu, nastąpiła prezentacja standardów odzieżowych naszych hoteli. Konkurs miał na celu wypracowanie najlepszego rozwiązania służącego promocji spójnego wizerunku Hoteli Heritage.

W trakcie zjazdu przyjęty także został program działań na następne półrocze oraz harmonogram spotkań merytorycznych i szkoleniowych.