Atrakcje okolicy

Lubelszczyzna znajduje się w południowo-wschodniej części Polski. Stolicą regionu jest miasto o blisko 700 letniej historii - Lublin.

Urozmaicony krajobrazowo obszar Lubelszczyzny, obfituje w wyjątkowe skarby kultury oraz przyrody. Na ziemi lubelskiej występują zjawiskowe pejzaże równinno-jeziorne, wyżynne, z lessowymi wąwozami, połaciami piasku, wapiennymi skałami i ostańcami.

W bogatym krajobrazie Lubelszczyzny od wieków przenikały się kultury: polska, rosyjska, białoruska, ukraińska oraz żydowska. Okolice Lublina to zarówno piękne krajobrazy np. malarski pejzaż Kazimierza Dolnego z niezwykłymi wąwozami lessowymi, jak i bogactwo zabytków, spośród których na szczególną uwagę zasługują m. in. barokowy Pałac Zamoyskich w Kozłówce, Ruiny średniowiecznego Zamku w Janowcu, Pałac Małachowskich w Nałęczowie oraz Zamek w Bochotnicy i wzgórze zamkowe w Kazimierzu Dolnym.