Kalendarium

Ukazał się Folder Heritage Hotels

Folder Heritage Hotels Poland

  • zawiera 10 wartości, przyjętych przez wszystkie obiekty grupy;
  • jest wyeksponowany w widocznym miejscu na Recepcji każdego z obiektów;
  • wydrukowany w ilości 10 000 egzemplarzy.