Heritage Hotels Poland podpisuje umowę z Polską Organizacją Turystyczną

Fundacja Heritage Hotels Poland podpisała umowę o współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Obu organizacjom zależy na promocji Polski w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, dlatego też zdecydowały się na podjęcie zintegrowanych działań.

Współpraca obejmować będzie m.in. organizację wizyt studyjnych, wymianę informacji i wiedzy, zamieszczanie informacji o hotelach należących do Fundacji w bazie Polskiej Organizacji Turystycznej oraz współpracę w zakresie organizowania wydarzeń przez Heritage Hotels Poland oraz POT.

Heritage Hotels Poland skupia 25 obiektów (nie tylko hoteli) wpisanych do rejestru zabytków, o indywidualnym charakterze. Wszyscy członkowie przyjęli katalog 10 wartości, którymi kierują się w swojej codziennej działalności.