Heritage Hotels Poland i Polish Prestige Hotels & Resorts połączone!

W dniu 27 marca br., podczas V Zjazdu Fundacji Hoteli Historycznych w Pałacu Mierzęcin, członkowie Heritage Hotels Poland podjęli uchwałę o połączeniu z Fundacją Polish Prestige Hotels! Zaś 30 marca 2017 r., taką samą decyzję na posiedzeniu Rady podjęli przedstawiciele Polish Prestige Hotels.

Tym samym powstała największa organizacja hotelarska w Polsce! Wspólny program lojalnościowy Prestige Club będzie dostępny dla Gości ponad 50 hoteli grupy.

"Po latach szybkiego rozwoju postanowiliśmy "przeskoczyć" kilka pięter rozwoju i współtworzyć największą organizację hoteli w Polsce" - zapewnia Ryszard Skotniczny Wiceprezes Zarządu

Połączone organizacje funkcjonować będą pod szyldem Fundacji Polish Prestige Hotels, zasadniczo nie zmieni się również logotyp.

Rozmowy na temat integracji obydwu Fundacji zaczęły się w połowie 2016 r. „Szybko okazało się, że cele stawiane przez Polish Prestige Hotels i Heritage Hotels są tożsame dla obydwu organizacji, dlatego w krótkim czasie mogliśmy zrealizować projekt połączenia nie wprowadzając rewolucji w sposobie funkcjonowania Fundacji.” – mówi Krzysztof Jędrocha.

Od początku uznawaliśmy, że ta decyzja przyniesie wiele korzyści marketingowych, ale i ekonomicznych zarówno łączonym podmiotom, ale przede wszystkim obiektom członkowskim, dlatego połączenie stało się dla nas priorytetem” – dodaje Jerzy Donimirski – Prezes Zarządu Fundacji Hotele Historyczne.

Pomysłodawcy projektu przekonują, że najważniejsze jest partnerstwo we współpracy i wzajemne zrozumienie, dlatego 30 marca  br. podjęto uchwałę o zwiększeniu liczby członków Zarządu Fundacji Polish Prestige Hotels do 9, uwzględniając właściwą reprezentację przedstawicieli poszczególnych typów obiektów. Dodatkowo ustanowiono funkcje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Hoteli, które zostały objęte przez członków Heritage Hotels.

Dzięki połączeniu, Fundacja osiągnie zupełnie inny wymiar i będzie miała większe oddziaływanie na rynek branżowy. W tej chwili to największe zrzeszenie hoteli niezależnych w Polsce – łącznie hotele członkowskie posiadają ponad 3300 pokoi. „Przed nami mnóstwo pracy, ale otwierają się także nowe możliwości.” – puentuje Jerzy Donimirski.

Działalność Fundacji określa nowy Statut, w którym zostały zawarte zapisy dot. m.in. kultywowania polskiej i regionalnej tradycji kulturowej, wspierania rozwoju hoteli i gastronomii, promowania i wspierania działań mających na celu nawiązywanie i eksponowanie staropolskiej gościnności, historii i obyczajów w zakresie hotelarstwa i gastronomii, promocji turystyki związanej z poznawaniem tradycji i historii polskiej, promowania właściwych wzorców w zakresie prowadzenia działalności hotelarskiej oraz gastronomicznej, etc.

Integracja Polish Prestige Hotels i Heritage Hotels Poland spowoduje m.in., że realizowany w PPH program lojalnościowy Prestige Club zostanie rozszerzony na wszystkie obiekty członkowskie, dzięki czemu Goście będą mogli, na dotychczasowych zasadach, korzystać z usług nie 33, a ponad 50 hoteli na terenie Polski.